Konferencje Wiary

W jaki sposób głosić dziś ewangelię? To temat pierwszej Konferencji Wiary

w Polsce z udziałem ks. dr. Petera Hockena w naszej parafii!

Pierwsza Konferencja Wiary o radosnym głoszeniu ewangelii – w kościele, w pracy, na co dzień – odbędzie się w naszej parafii w kościele dolnym już 27 września (tj. sobota)!
Ks. dr Peter Hocken – apostoł Kościoła katolickiego na rzecz Nowej Ewangelizacji wystąpi na konferencji i opowie m.in. o tym, jak głosić dziś ewangelię. Konferencja otwiera cykl spotkań ze znanymi osobistościami świata wiary.

Szlakiem Sanktuariów Maryjnych Pogórza i Bieszczad

BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE

Trasa 3-dniowej pielgrzymki szlakiem sanktuariów Maryjnych Pogórza i Bieszczad, która odbyła się w dniach 20-22 czerwca 2014 r., prowadziła przez Dębowiec, Duklę, Zagórz, Komańczę, Górzankę, Polańczyk, Solinę, Myczkowce, Kalwarię Pacławską i Leżajsk.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września 2014

ogl

1. Dziś rozpoczyna się IV Tydzień Wychowania pod hasłem „Prawda fundamentem wychowania”. Z tej okazji Episkopat Polski skierował List Pasterski pt. „Wychowywać do prawdy”. Jest on dostępny na stronie internetowej parafii. W czwartek, 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. W tym dniu zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież na Mszę św. o godz. 18:00. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania

KEP

Kilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten sposób otworzył się przed nami nowy czas, w którym nie tylko będziemy mogli zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do takiej właśnie radości, płynącej z Ewangelii, zachęca nas Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium.

Katecheza 70 – Kościół jest jeden

katechizmplockim

„Kościół jest jeden”. Czyż takie stwierdzenie nie budzi w nas zdziwienia, gdy żyjąc w społeczeństwie otwartym na różne wpływy nie tylko kulturowe, ale i religijne, doświadczamy bezpośrednio bądź słyszymy o wielu Kościołach, np. o Kościele katolickim, ewangelicko-augsburskim czy prawosławnym? Powstaje zatem decydujące pytanie: który Kościół jest tym jedynym właściwym? W każdą niedzielę wyraźnie mówimy: „wierzę w jeden Kościół”. W jakiej relacji stoi więc ów jeden Kościół do innych konkretnych, istniejących obecnie wspólnot kościelnych? Jak rozumieć jedność Kościoła?

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Pierwsze spotkanie dla uczniów I klas liceum, którzy w zeszłym roku rozpoczęli przygotowanie do sakramentu bierzmowania, w niedzielę 21 września 2014 o godzinie 16:30 w grupach.

Przygotowanie dla uczniów III klas gimnazjum rozpocznie się w wielkim poście.