Program Świętego Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek

początek Świętego Triduum Paschalnego. Kościół wspomina ustanowienie dwóch Sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. W tym dniu zapraszamy na liturgię:

 • godz. 18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej i Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy.

Wielki Piątek

Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Na zakończenie liturgii Najśw. Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Porządek nabożeństw będzie następujący:

 • godz. 8:00 – „Ciemna Jutrznia” (dolny kościół)
 • godz. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego rozpoczynająca Nowennę
 • godz. 16:00 – Nabożeństwo Wielkopiątkowe dla dzieci
 • godz. 18:00 – Liturgia Męki Pańskiej z Adoracją Krzyża Świętego. Po liturgii Adoracja Grobu Pańskiego do północy.

Wielka Sobota

jest dniem Adoracji Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi Zmartwychwstanie Chrystusa. Porządek nabożeństw w tym dniu będzie następujący:

 • godz. 8:00 – „Ciemna Jutrznia” przy Grobie Pańskim
 • godz. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w ramach Nowenny
 • godz. 20:00 – Uroczysta Wigilia Paschalna na którą przynosimy świece
 • godz. 7:3017:00 – błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny (dolny kościół)

Wielkanoc

W procesji rezurekcyjnej Kościół uroczyście ogłasza Zmartwychwstanie Jezusa. Tego dnia:

 • godz. 6:00 – uroczysta procesja i Msza św. Rezurekcyjna.
 • Następne Msze św. będą według porządku niedzielnego.
 • godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w ramach Nowenny.
 • godz. 17:30 uroczyste Nieszpory kończące Triduum Paschalne.

Niedziela Palmowa 2014

13 kwietnia obchodziliśmy pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Uroczystą Mszę św. celebrował Kardynał Kazimierz Nycz. Po Mszy św. ogłoszono wyniki i rozdano nagrody w corocznym konkursie palm.

Droga Krzyżowa ulicami Ursynowa

W piątek 11 kwietnia odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 13 kwietnia 2014

ogl

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.

Katecheza 60 – Zmartwychwstanie Chrystusa

katechizmplockim

Jest taki wyjątkowy poranek, kiedy mimo dnia wolnego ludzie zrywają się wcześnie z łóżek i biegną do kościoła. Biegną, by zobaczyć pusty grób, w którym złożono Jezusa, by usłyszeć, że On zmartwychwstał. Ta nieprawdopodobna wieść, bardziej nieprawdopodobna niż najbardziej sensacyjne wiadomości, rozchodzi się od dwóch tysięcy lat po całym świecie i wciąż zadziwia. Jest „kulminacyjną prawdą naszej wiary” (KKK 638; por. KomKKK 126), która opiera się na fakcie zmartwychwstania Chrystusa. Ale i dziś są ludzie, którzy nie uznają zmartwychwstania. Twierdzą, że albo Chrystus w ogóle nie istniał, albo – jeżeli już istniał, to nie zmartwychwstał. Inni skłonni są przyjąć, że przeszedł reinkarnację – pojawił się jako ktoś całkiem nowy. Wątpliwości te zasiewane są również w sercach ludzi wierzących.

List Metropolity Warszawskiego na Wielki Post 2014

katedra

Siostry i Bracia!

W czasie Wielkiego Postu czytamy w kościele ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. Bóg w swoim słowie stawia nas wobec najbardziej egzystencjalnych problemów człowieka. Są to odwieczne pytania o sens życia, o śmierć i o zmartwychwstanie. Któż z nas nie stawia sobie tych pytań? Kto z nas nie szuka na te pytania odpowiedzi, szczególnie w okresie Wielkiego Postu?

Orędzie Ojca świętego Franciszka na Wielki Post 2014 r.

W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowaśw. Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2Kor 8,9). Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy są w potrzebie. Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom, te słowa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?